Style OptionsClose X

Školský rok 2023/2024

 

Vedenie školy

            

Riaditeľka školy:

    

Ing. Dana Kerekešová

            

Zástupkyňa riaditeľky školy:

    

PaedDr. Henrieta Fecáková

Informácie

Výchovnou poradkyňou je Ing. Katarína Hovanová. Koodinátorkou prevencií v našej škole je Mgr. Alena Hreščáková.

Zoznam pedagógov

Mgr. Ivana Baloghová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    ivana.baloghova@oami.sk
Ing. Jana Bodnárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    jana.bodnarova@oami.sk
PaedDr. Henrieta Fecáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    henrieta.fecakova@oami.sk
Ing. Marta Fedorišinová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    marta.fedorisinova@oami.sk
PaedDr. Peter Hičo    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    peter.hico@oami.sk
Ing. Katarína Hovanová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    katarina.hovanova@oami.sk
Mgr. Alena Hreščáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    alena.hrescakova@oami.sk
Ing. Iveta Jalčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    iveta.jalcova@oami.sk
Mgr. Zuzana Kanocová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    zuzana.kanocova@oami.sk
Ing. Marianna Kicová, PhD.    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    marianna.kicova@oami.sk
Mgr. Andrea Korinková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    andrea.korinkova@oami.sk
Mgr. Marek Meričko    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    marek.mericko@oami.sk
Mgr. Peter Pillár    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    peter.pillar@oami.sk
Ing. Viera Savincová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    viera.savincova@oami.sk
Mgr. Juliána Slinčáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    juliana.slincakova@oami.sk
Mgr. Ľubica Solomonová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    lubica.solomonova@oami.sk
Ing. Lenka Vass    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    lenka.vass@oami.sk
Mgr. Peter Žatkuľák     Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    peter.zatkulak@oami.sk

Email pedagógov

Prihlásenie

Školský rok 2022/2023

Zoznam zamestnancov

Školský rok 2021/2022

Zoznam zamestnancov

Školský rok 2020/2021

Zoznam zamestnancov

Školský rok 2019/2020

Zoznam zamestnancov