Style OptionsClose X

Informácia k poukázaniu 2% z dane

Vážení záujemcovia, oznamujeme Vám, že naša škola, konkrétne Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii, bola zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % dane z príjmu za rok 2020. Tlačivá pre FO (občanov) sú uvedené nižšie.

Takto získané finančné prostriedky škola použije na vybavenie odborných učební a zakúpenie didaktických pomôcok. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

Na základe tejto skutočnosti, prosíme všetkých rodičov našich žiakov, zamestnancov školy a ostatných sympatizantov školy, aby 2 % dane z príjmu za rok 2020 darovali našej škole. Takto získané finančné prostriedky škola využije na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Tlačivá budú k dispozícii u triednych učiteľov, na sekretariáte školy a na stránke školy v záložke 2 % dane.

Obchodná akadémia ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať 2 % zaplatenej dane z príjmu za rok 2020.Vyhlásenie

vyhlasenie_o_poukazani.pdf

Stiahnúť

Potvrdenie

potvrdenie_o_zaplateni.pdf

StiahnúťÚdaje o prijímateľovi pre ostatných záujemcov, ktorí podávajú daňové priznanie:
  • Obchodné meno, alebo názov: SRRZ-RZ pri Obchodnej akadémii
  • Sídlo, obec, PSČ, ulica, číslo: Michalovce, 071 01, Kapušianska 529/2
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 173196170047