Obchodná akadémia

Skola2

Skola3

Obchodná akadémia


Jún - 2019
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 

Aktuality


Aktivity na OA MI
Chcete vedieť čo je nového na OA MI?
Kliknite na: www. facebook.com
hľadať: Obchodná akadémia Michalovce oficiálna stránka
Prázdniny v školskom roku 2018/2019
Jesenné: 31. 10. 2018 - 2. 11. 2018

Vianočné: 23. 12. 2018 - 7. 1. 2019

Polročné: 1. 2. 2019

Jarné (Košický kraj): 18. 2. 2019- 22. 2. 2019

Veľkonočné: 18. 4. 2019 - 23. 4. 2019

Letné: 1. 7. 2019 - 31. 8. 2019


Pre žiakov 4. ročníka
Pre prihlasovanie na štúdium na VŠ môžete využiť Portál vysokých škôl na elektronické prihlasovanie
www.prihlaskaVS.sk.
Maturitné skúšky 2019
Termíny MS 2019 

EČ a PFIČ 
12. 3. 2019 - slovenský jazyk a literatúra
13. 3. 2019 - cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
14. 3. 2019 - matematika (dobrovoľná)
11. 4. 2019 - PČOZ (účtovníctvo)

ÚFIČ MS
20. - 23. 5. 2019

Všetky informácie ohľadom maturitných skúšok sú uverejnené na stránke www.nucem.sk v záložke Maturita 2019.

Prijímacie skúšky na šk. r. 2019/2020

Pre školský rok 2019/2020 je plán prijatia na školu nasledovný:

 

  • Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia - 1 trieda, 24 žiakov (študijný odbor štvorročný)
  • Študijný odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy - 1 trieda 20 žiakov (študijný odbor štvorročný)

 

1. kolo PS pre obidva odbory:

1. termín: 13. máj 2019

2. termín: 16. máj 2019

Vyhodnotenie prijatých uchádzačov o štúdium na obidvoch odboroch bude vyvesené na dverách školy a tiež na web stránke školy až 16. mája 2019. 

Informácia o tom, či žiak úspešne prijímacie skúšky urobil, bude prístupná v deň konania skúšky v poobedných hodinách.

Zápis uchádzačov z 1. termínu  a 2. termínu bude oznámený dodatočne.

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční  iba v prípade nenaplnenia počtu žiakov na uvedené odbory.


backnext

Anketa

O Z N A M


Ďakujeme Mestskému úradu Michalovce a vedeniu mesta 

Michalovce za finančnú dotáciu na rozvoj školstva.


Z prostriedkov finančnej dotácie bola zakúpená farebná 

tlačiareň Color Laser Jet Enterprise M552.

Oznamujeme, že výsledky prijímacích skúšok 2019 - 1. kolo   

v odboroch


- 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

- 6317 M 00 obchodná akadémia 

sú zverejnené na stránke školy https://oami.edupage.org v záložke 

Prijímacie skúšky v súbore Zoznam_vysledkov_1_kola_celkove.xlsx.
Prepínajte sa v dvoch hárkoch podľa odborov. 


Tešíme sa na stretnutie s Vami na prijímacích skúškach a neskôr v novom šk. roku 2019/2020.

                   Oznamujeme žiakom základných škôl 9. ročníka, že

v školskom roku 2019/2020 otvárame už druhýkrát ako jediná škola v Košickom kraji

ŠTUDIJNÝ ODBOR 6329 M 01 OBCHODNÉ

A INFORMAČNÉ SLUŽBY - MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ 

        VZŤAHY 

(vzdelávanie prispôsobené požiadavkám EÚ a medzinárodnému obchodu)  Milí žiaci,

  po skončení strednej školy chcete pracovať ako: 

  -  manažér v zahraničných firmách
  -  obchodný zástupca zahraničných firiem
  -  pracovník marketingu v zahraničných firmách
  -  pracovník v štátnej správe a samospráve v rámci zahraničného styku
  -  pracovník medzinárodnej diplomacie
  -  pracovník justície, resp. právnik v zahraničnej firme 
     (vedieť sa orientovať v medzinárodných právnych normách a obchodnom práve)
  -  pracovník zahraničnej banky, alebo inej zahraničnej finančnej inštitúcie 
  - asistent(tka) vo firmách na oddelení pre zahraničné styky
  - v informačno - komunikačných technológiách na oddelení v
     zahraničných firmách 
  - založiť si vlastnú firmu a spolupracovať s firmami v rámci EÚ 

  
   alebo pokračovať v štúdiu na VŠ: 

  - na ekonomickej univerzite  - fakulta medzinárodných vzťahov
                                               - fakulta zahraničného obchodu
                                               - fakulta bankovníctva, financií a investovania 
                                               - fakulta manažmentu
                                               - fakulta hospodárskej informatiky
  - na právnickej fakulte          - katedra medzinárodného práva 
                                                 a medzinárodných vzťahov
  - na policajnej akadémii       - katedra vyšetrovania, kriminológie, 
                                               - katedra informatiky a manažmentu ...TAK PRÍĎTE MEDZI NÁS

 1. 9. 2019 pokračujeme v novom odbore 6329 M 01 

 

   
 

 

TOPlist