Obchodná akadémia

Skola2

Skola3

Obchodná akadémia


Máj - 2019
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Školský poriadok

Podľa § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva riaditeľ Obchodnej akadémie v Michalovciach školský poriadok, v ktorom sú upravené práva a povinnosti žiakov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, prevádzke a vnútornom režime školy, podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy.
Dodržiavanie školského poriadku je základnou povinnosťou každého žiaka.
Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu upravuje § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Práva a povinnosti žiakov školy .....