Obchodná akadémia

Skola2

Skola3

Obchodná akadémia


September - 2019
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Školský poriadok

.Podľa § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva riaditeľ Obchodnej akadémie v Michalovciach školský poriadok, v ktorom sú upravené práva a povinnosti žiakov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, prevádzke a vnútornom režime školy, podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy.
Dodržiavanie školského poriadku je základnou povinnosťou každého žiaka.
Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu upravuje § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Práva a povinnosti žiakov školy .....