Školská psychologička

Milí žiaci,

v tomto školskom roku máte možnosť využívať služby školskej psychologičky, ktorá sa Vám bude snažiť pomôcť pri zvládaní problémov, s ktorými sa stretávate počas štúdia na strednej škole a v osobnom živote.

 

Ide najmä o:

•poradenské konzultácie pri problémoch učenia (ťažkosti v učení, zlé známky a pod.)

•psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho, emocionálneho života (ťažkosti v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, partnermi a pod.)

•poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu

•profesijné poradenstvo (ťažkosti s profesijným rozhodovaním, voľbou ďalšieho štúdia, povolania, poskytovanie profesijných informácií)

•psychologickú podporu pri zvládaní a riešení rôznych životných situácií, štúdijných aj životných kríz, nadmernej záťaže, stresu a pod.

•preventívne činnosti vo forme prednášok (ako sa efektívne učiť, závislosti a pod.)

•adaptačný program pri prestupe na strednú školu, ťažkosti so začlenením a i.

 

Konzultačné hodiny sú na našej škole vždy (orientačne) prvý a tretí týždeň v mesiaci v čase 12:10 – 14:10 a po dohode aj v iných termínoch:

•príď cez prestávku a dohodneme sa kedy by nám to obom najlepšie vyhovovalo :)

•môžeš sa objednať aj prostredníctvom triedneho učiteľa

•napíš e-mail a dohodneme sa, e-mail: skol.psy2711@gmail.com

•v čase adaptačného vzdelávania nebudem prítomná, určíme si náhradný termín


Vážení rodičia,

v tomto školskom roku majú Vaše deti jedinečnú možnosť využívať služby školskej psychologičky priamo v prostredí školy. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o psychologické poradenstvo sa môžete na mňa obrátiť každý prvý a tretí týždeň (orientačne) v mesiaci  v čase 12:10 – 14:10 a po dohode aj v iných termínoch (objednať sa môžete aj prostredníctvom triednych učiteľov resp. kontaktujte ma cez mailovú adresu skol.psy2711@gmail.com)

 

Psychologické služby môžu využívať žiaci, ich rodičia aj samotní pedagógovia.