Rada školy

Na našej škole pracuje rada školy v tomto zložení:
 • Mgr. Ján Várady - predseda RŠ - zástupca pedagogických zamestnancov
 • Ing. Lenka Vass - podpredseda RŠ - zástupca pedagogických zamestnancov
 • Anna Dobová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Ing. Emil Ďurovčík - zástupca zriaďovateľa (Ú KSK)
 • Mgr. Viliam Záhorčák - zástupca zriaďovateľa (Ú KSK)
 • Ing. Emília Szilagyiová - zástupca zriaďovateľa (Ú KSK)
 • Ing. Július Oleár - zástupca zriaďovateľa (Ú KSK) - organizácia, ktorá sa podieľa na príprave žiakov 
 • Jana Kenderešová - zástupca rodičov
 • Vladislava Paková - zástupca rodičov
 • Lenka Czetӧová - - zástupca rodičov
 • Ľubomíra Kizivatová - zástupca žiakov