Rada školy

Na našej škole pracuje rada školy v tomto zložení:
 • Mgr. Ján Várady - predseda RŠ - zástupca pedagogických zamestnancov
 • Ing. Lenka Vass - podpredseda RŠ - zástupca pedagogických zamestnancov
 • Anna Dobová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Ing. Emil Ďurovčík - zástupca zriaďovateľa - delegovaný poslanec (KSK)
 • MUDr. Ján Mihalečko - zástupca zriaďovateľa - delegovaný poslanec (KSK)
 • Ing. Emília Szilagyiová - zástupca zriaďovateľa (KSK)
 • Ing. Július Oleár - zástupca zriaďovateľa - zamestnancov (KSK)
 • Jana Kenderešová - zástupca rodičov
 • Vladislava Paková - zástupca rodičov
 • Lenka Czetӧová - zástupca rodičov
 • Slávka Jalčová - zástupca žiakov