Maturita


Maturitné skúšky 2018


Predmety maturitnej skúšky:

1. Slovenský jazyk a literatúra

2. Cudzí jazyk - žiak OA si zvolí 1 z uvedených predmetov: Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk - úroveň B1, alebo B2

3. Teoretická časť odbornej zložky

4. Praktická časť odbornej zložky

Termíny MS 2018:

EČ+PFIČ Slovenský jazyk a literatúra: 13. 3. 2018

EČ+PFIČ Cudzie jazyky:  14. 3. 2018

Matematika (dobrovoľná maturitná skúška): 15. 3. 2018

Praktická časť odbornej zložky (účtovníctvo): 17. 4. 2018

Ústna forma internej časti MS: 21. 5. - 25. 5. 2018 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS: 10. 4. až 13. 4. 2018

Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk v záložke Maturita


 

Maturitný rozpis ústnej formy - Komisie: