Maturita 2019


Maturitné skúšky 2019


Predmety maturitnej skúšky:

1. Slovenský jazyk a literatúra

2. Cudzí jazyk - žiak OA si zvolí 1 z uvedených predmetov: Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk - úroveň B1, alebo B2

3. Teoretická časť odbornej zložky

4. Praktická časť odbornej zložky

Termíny MS 2019:

EČ+PFIČ Slovenský jazyk a literatúra: 12. 3. 2019

EČ+PFIČ Cudzie jazyky:  13. 3. 2019

Matematika (dobrovoľná maturitná skúška): 14. 3. 2019

Praktická časť odbornej zložky (účtovníctvo): 11. 4. 2019

Ústna forma internej časti MS: 20. 5. - 23. 5. 2019

Náhradný termín EČ a PFIČ MS:

Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk v záložke Maturita


 

Maturitný rozpis ústnej formy - Komisie: