Ing. Jalčová Iveta

Kontakt : jalcova.iveta@centrum.sk

Čo učím : Informatika, Aplikovaná informatika, Podniková ekonomika, Marketing


Záľuby : knihy


Pre študentov : vediem záujmový krúžok Internet a rýchle prsty, som metodik SOČ, koordinátor práce SOČ žiačok 4. A

                        V prípade záujmu o niektorú z týchto činností ma študenti môžu kontaktovať počas voľných vyučovacích hodín, prípadne počas obednej  

                        prestávky.


Kontaktný formulár - Ing. Jalčová Iveta

Polia označené sú vyžadované.